Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tới giới trẻ

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 1 năm

Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp quốc gia phía Nam tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và đưa ra kế hoạch năm 2023

Tác giả: Nhóm Khởi nghiệp