HoSE lại nghẽn lệnh, nhà đầu tư nên lưu ý gì?

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 2 tuần

Việc HoSE quay trở lại nghẽn lệnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý nhà đầu tư. Vậy nhà đầu tư cần lưu ý gì khi giao dịch trong giai đoạn hiện tại?

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG