“Khách Tây” đạp xích lô, chạy xe thồ tại Hội An

Du lịch - cách đây 3 tháng

Nổi tiếng về du lịch văn hóa, TP. Hội An luôn thu hút khách du lịch quốc tế đến trải nghiệm và các doanh nghiệp đã tận dụng lợi thế để xây dựng sản phẩm mới phù hợp.

Tác giả: TUẤN VỸ