Khai giảng khóa đào tạo cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho khu vực miền Trung

Khởi nghiệp - cách đây 1 năm

Khóa học nhằm mục đích trang bị những kỹ năng cố vấn cơ bản cho các học viên khu vực miền Trung để sau này sẽ cố vấn cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tác giả: HOÀNG HƯNG