Không thể nói không có cơ sở để xử lý hình sự trốn đóng bảo hiểm

Video - cách đây 4 tháng

ĐBQH cho rằng: không thể nói rằng không có cơ sở pháp lý để xử lý hình sự một số trường hợp trốn đóng, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng cho người lao động.

Tác giả: BẢO LOAN