Kịch bản nào cho phòng chống dịch tại khu công nghiệp?

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 tuần

Thứ trưởng Cường nhấn mạnh: Chính phủ và Bộ Y tế ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân khu công nghiệp. Hiện tại đã phân bổ Bắc Ninh, Bắc Giang mỗi tỉnh 150.000 liều

Tác giả: BẢO LOAN