KIẾN NGHỊ THỦ TƯỚNG: Cần cơ chế riêng cho ngành xây dựng

Kiến nghị thủ tướng - cách đây 2 năm

Ông Nguyễn Quốc Hiệp cho rằng cần phải có cơ chế riêng cho ngành xây dựng để góp phần phát triển kinh tế, đặc biệt trong việc ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng lao động của ngành.

Tác giả: BẢO LOAN - LÊ SÁNG