Kiến tạo không gian mở cho doanh nghiệp

Video - cách đây 2 tháng

Tại Diễn đàn kinh tế 2023, TS Trần Thị Hồng Minh cho biết: năm 2022, các nền kinh tế toàn cầu có sự đồng thuận nhiều hơn về các ý tưởng không gian mới cho tăng trưởng kinh tế, gắn với sự hợp tác.

Tác giả: BẢO LOAN