KTS Hồ Thiệu Trị: Trả lại mặt tiền sông cho Hà Nội

Bất động sản - cách đây 4 tháng

Theo KTS Hồ Thiệu Trị - Chủ tịch HTT Group, một trong những mục tiêu quan trọng mà quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng cần làm được là trả lại mặt tiền sông cho Hà Nội.

Tác giả: LƯU VÂN - LÊ SÁNG