Lạc quan với vaccine COVID-19 “made in Vietnam”

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 tuần

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech) là một trong 4 đơn vị tiến hành nghiên cứu sản xuất vắc-xin COVID-19.

Tác giả: MINH CHÂU - MINH QUÂN - LÊ HÀ