Lần đầu tiên giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng vượt mức 50%

Video - cách đây 2 tháng

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết tăng trưởng GDP quý 3 đạt 5,33% đã vượt khỏi những mong đợi trước đây, đóng góp vào tăng trưởng GDP 9 tháng là 4,24%.

Tác giả: BẢO LOAN