Làn sóng tăng vốn của các CTCK tác động ra sao tới thị trường?

Video - cách đây 2 năm

Nguồn vốn mới từ các CTCK sẽ đảm bảo nhu cầu vay của nhà đầu tư, giảm ảnh hưởng đến nguồn cung, góp sức hỗ trợ đà tăng của thị trường.

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG