Lợi thế của Việt Nam khi thu hút đầu tư mới vào ngành dược

Video - cách đây 8 tháng

Chủ tịch Pharma Group cho rằng Việt Nam đang có nhiều lợi thế cạnh tranh so với các nước trong khu vực trong việc thu hút đầu tư mới vào ngành Dược phẩm.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN