Nghệ An: Xẻ đất đồi, xâm phạm di tích lịch sử để san lấp dự án?

Pháp luật - Kiến nghị - cách đây 2 tháng

Hàng chục lượt phương tiện cơ giới được huy động đến khu vực phía sau di tích lịch sử văn hoá đền Thống Chinh ở xóm 1 xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn để đào bới núi đồi lấy đất san lấp cho dự án gần đó.

Tác giả: NGỌC THÁI