NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT: Nghĩa tình Quảng Bình "tiếp sức" TP HCM chống dịch

Người tốt - việc tốt - cách đây 2 tuần

Chương trình “Cháo canh Ba Đồn” được người dân Quảng Bình thành lập nhằm tiếp sức cho người dân, lực lượng tuyến đầu đang làm việc ở các điểm phong tỏa, khu cách ly tập trung tại TP HCM.

Tác giả: HỒNG NGUYÊN