Kinh tế tuần hoàn - tương lai của tăng trưởng kinh tế bình đẳng và bền vững

Video - cách đây 8 tháng

Nhu cầu tài nguyên thiên nhiên cho các hoạt động kinh tế của con người hiện gấp 1,7 lần khả năng đáp ứng của trái đất, nếu không thay đổi cách thức phát triển thì việc cạn kiệt là điều khó tránh khỏi.

Tác giả: HOÀNG HƯNG - BẢO LOAN