Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam phần lớn là lao động "chui"

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 năm

"Phần lớn người nhập cảnh trái phép chủ yếu là người Việt, nhất là những người sống ở khu vực biên giới, đi lại tự do để tìm kiếm việc làm nay quay về nước khi công việc ở nước bạn không thuận lợi".

Tác giả: BẢO LOAN