Nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn cung về thuốc, trang thiết bị y tế

Video - cách đây 4 tháng

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ đã triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn đối với lĩnh vực trang thiết bị y tế, thiếu thuốc, đặc biệt là thuốc hiếm.

Tác giả: BẢO LOAN