Nông nghiệp chuyển đổi số để đột phá về năng suất chất lượng

Video - cách đây 6 tháng

Nông nghiệp là một trong tám lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên để chuyển đổi số nhằm tạo đột phá về năng suất chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tác giả: VIỆT LOAN