Phát triển kỹ năng lao động - giảm thiểu tác động tiêu cực trong tương lai

Video - cách đây 5 tháng

Trong bối cảnh những thách thức trong dịch chuyển việc làm sẽ ngày càng gia tăng, việc phát triển kỹ năng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực trong tương lai.

Tác giả: BẢO LOAN