PHÁT TRIỂN LOGISTICS XANH: Hiện thực hóa khát vọng xanh hóa ngành Logistics Việt Nam

Video - cách đây 4 ngày

Ông Đào Trọng Khoa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cho biết FIATA World Congress (FWC) 2025 hướng tới mục tiêu hiện thực hóa khát vọng ngành Logistics Việt Nam.

Tác giả: Hoàng Hưng - Minh Hiếu