PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP: Không nhất thiết phải đúng mục đích sử dụng vốn

Chuyên đề - cách đây 7 tháng

Theo ông Lê Hoàng Châu– Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, việc sử dụng vốn của doanh nghiệp sau phát hành trái phiếu cũng không nhất thiết phải đúng mục đích cụ thể vào dự án được đưa ra khi phát hành.

Tác giả: BẢO LOAN