PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP: Một số giải pháp từ chính sách

Chuyên đề - cách đây 4 tháng

Tại Diễn đàn “Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả, bền vững”, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế VCCI đã đưa ra một số giải pháp từ chính sách.

Tác giả: BẢO LOAN