PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP: Nhìn từ thị trường Mỹ đến Việt Nam

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 4 tháng

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu – Chuyên gia tài chính ngân hàng, để có một thị trường như hôm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Mỹ cũng trải qua những cuộc suy thoái…

Tác giả: BẢO LOAN