PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP: Những bất cập và giải pháp pháp lý

Chuyên đề - cách đây 7 tháng

Ông Phan Đức Hiếu, Uỷ viên Thường trực Uỷ Ban kinh tế của Quốc hội, đã đặt vấn đề ứng xử với thị trường trái phiếu doanh nghiệp và giải pháp pháp lý để thị trường này phát triển hiệu quả, bền vững.

Tác giả: BẢO LOAN