"Phiên chợ 0 đồng" Đà Nẵng tiếp sức người về quê tránh dịch

Người tốt - việc tốt - cách đây 3 tuần

Để tiếp sức những đoàn người về quê tránh dịch, TP Đà Nẵng đã lên nhiều phương án hỗ trợ. Đặc biệt, có một "Phiên chợ 0 đồng" được hình thành để cung cấp trang bị cho bà con.

Tác giả: TUẤN VỸ