Phó Thống đốc NHNN: Chính sách tiền tệ đã rất nới lỏng

Video - cách đây 2 tháng

NHNN khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt cùng sự đồng hành của các địa phương, tạo điều kiện để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vươn lên trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Tác giả: BẢO LOAN