Quán quân Khởi nghiệp cùng Kawai mùa 19: Dự án Ulstraw

Khởi nghiệp - cách đây 4 ngày

TOP 05 đã ứng dụng công nghệ và hướng tới phát triển bền vững nhằm tối ưu hoá tiện ích, sản phẩm đã có tính thị trường và thương mại hoá chứ ko chỉ dừng lại ở ý tưởng.

Tác giả: Ban Thư ký Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia