Quảng Nam cần mở rộng không gian du lịch về phía Nam

Du lịch - cách đây 1 năm

Nhiều chích sách mở rộng không gian du lịch, song các địa phương phía Nam của tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thu hút được khách du lịch đến trải nghiệm, lưu trú.

Tác giả: TUẤN VỸ