Quảng Ngãi: Không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Video - cách đây 1 năm

Ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Quảng Ngãi luôn tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp mạnh thì kinh tế tỉnh mới mạnh”.

Tác giả: THÀNH NGÂN - LÊ TRANG