Quảng Ninh: Cải cách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 năm

Tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để tham vấn, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tác giả: Hoàng Hưng - Minh Châu