Sau dịch COVID-19, làm sao giữ chân người lao động trong ngành Y?

Video - cách đây 2 tháng

Cùng với việc quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức y tế, ngành y tế cũng đã huy động các nguồn lực khác của xã hội để hỗ trợ vật chất cho viên chức y tế

Tác giả: BẢO LOAN