Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

VCCI - cách đây 1 năm

Trong bối cảnh chịu tác động kép bởi đại dịch COVID-19 và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, thị trường lao động Việt Nam nổi lên nhiều vấn đề thách thức lớn.

Tác giả: HOÀNG HƯNG