Thách thức trong thực hiện chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam

Video - cách đây 4 tháng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Việc tận dụng giai đoạn cơ cấu dân số vàng để tránh bẫy thu nhập trung bình là một thách thức trong việc thực hiện chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam hiện nay.

Tác giả: BẢO LOAN