Tháng 9 sẽ tập huấn cho giáo viên sử cả nước theo chương trình mới

Video - cách đây 2 tháng

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ: Trong tháng 9 sẽ tổ chức tập huấn cho các giáo viên sử cả nước để triển khai Thông tư 13 về một số nội dung chương trình môn lịch sử phổ thông

Tác giả: BẢO LOAN