Tháo gỡ khó khăn trong lộ trình phát triển năng lượng tái tạo

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 tháng

Lộ trình phát triển năng lượng tái tạo thời gian tới tại Việt Nam sẽ chủ yếu tập trung vào năng lượng điện gió, dự kiến công suất sẽ lên đến 22 MW vào năm 2030.

Tác giả: Minh Anh