Thực trạng thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam hiện nay

Chính trị - Xã hội - cách đây 5 tháng

Trong thời gian qua, các nguồn năng lượng tái tạo của Việt Nam được đánh giá là phát triển nhanh, tuy nhiên các dự án vẫn còn gặp một số bất cập về giá chi phí chiến lược.

Tác giả: MINH ANH