Tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 trên toàn quốc đạt 50,6%

Video - cách đây 6 tháng

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương: Kết quả tiêm chủng đến ngày 3/8, số người đã tiêm mũi 4 trên toàn quốc là 9.703.299 mũi tiêm, đạt 50,6%, trong đó có 9 tỉnh đạt tỉ lệ trên 80%.

Tác giả: BẢO LOAN