Tiền ảo, Bitcoin không phải tiền thanh toán hợp pháp tại Việt Nam

Video - cách đây 2 tuần

Tiền ảo Bitcoin, các loại giống như tiền ảo để khẳng định đó không phải tiền pháp quy, không phải tiền điện tử và càng không phải tiền thanh toán hợp pháp trên đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay.

Tác giả: BẢO LOAN