Tổng kết 02 Khóa Đào tạo cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo tác động xã hội

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 9 tháng

Sau 02 khóa, 6 mentor xuất sắc được lựa chọn để tham gia Chương trình coaching cho các dự án startup về tạo tác động xã hội kéo dài trong khoảng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 15/10 tới.

Tác giả: Ban Thư ký Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia