Doanh nghiệp trọng điểm và trách nhiệm sử dụng năng lượng

Video - cách đây 3 tháng

"Hiện nay ở Việt Nam, câu chuyện sử dụng năng lượng cần được đặc biệt quan tâm. Trong đó có trách nhiệm của những doanh nghiệp trọng điểm, của cả người dân cũng như cơ quan quản lý nhà nước".

Tác giả: BẢO LOAN