Trải nghiệm xe tự lái tại San Francisco

Video - cách đây 2 tháng

Mời các bạn cùng phóng viên Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đi thử xe tự lái, chạy thật trên đường của thành phố San Francisco, Mỹ.

Tác giả: QUÂN BẢO