Trao giải và triển lãm ảnh "Khoảnh khắc ấn tượng"

VCCI - cách đây 2 năm

Kỳ Thế giới Ảnh - Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã tổ chức chấm ảnh Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Khoảnh khắc ấn tượng" ngày 5/4 tại Hà Nội

Tác giả: HOÀNG HƯNG