Triển khai quy hoạch nội đô lịch sử cần sự dũng cảm, quyết tâm và tình yêu Hà Nội

Bất động sản - cách đây 4 tháng

Theo KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội kiến trúc sư Việt Nam thì để thực hiện đồ án quy hoạch nội đô lịch sử thành công thì rất cần sự dũng cảm, quyết tâm và một tình yêu Hà Nội.

Tác giả: LÊ SÁNG