[TRỰC TIẾP] Diễn đàn "Chiến lược huy động vốn của doanh nghiệp trong hoàn cảnh mới"

Video - cách đây 3 tháng

Với sự chỉ đạo của VCCI, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tiếp tục tổ chức chuỗi Diễn đàn Tài chính - Chuyên đề với chủ đề thứ 3: "Chiến lược huy động vốn của doanh nghiệp trong hoàn cảnh mới".

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN