Doanh nhân, Doanh nghiệp với bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 năm

Diễn đàn "Doanh nhân, Doanh nghiệp với bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa" nằm trong khuôn khổ Ngày hội hội di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 4, diễn ra sáng 23/11 tại 37 Hùng Vương, Hà Nội.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN