[TRỰC TIẾP] Diễn đàn Logistics Vùng lần thứ V

Video - cách đây 4 tuần

Diễn đàn Logistics Vùng lần thứ V: “Chuyển đổi số - động lực mới thúc đẩy tăng trưởng Vùng đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng” do VCCI, UBND Hải Phòng chỉ đạo; Sở Công Thương, DĐDN, VLA, HPLA tổ chức.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN