[TRỰC TIẾP] Diễn đàn "Luồng xanh" cho du lịch cất cánh - Chuyên đề II: Chuyển đổi số: Động lực phát triển bền vững

Du lịch - cách đây 10 tháng

Diễn đàn “Luồng xanh” cho du lịch cất cánh - Chuyên đề II: Chuyển đổi số: Động lực phát triển bền vững do Tạp chí DĐDN tổ chức diễn ra vào 08h00 -11h30 ngày hôm nay (18/05) tại Hà Nội.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN