TRỰC TIẾP] Hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics cho nông sản Đồng bằng sông Cửu Long

Video - cách đây 2 năm

Chương trình do VCCI Cần Thơ, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) tổ chức từ 7h30-12h00 thứ Năm, ngày 26/5/2022.

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN