Tự chủ đại học là chặng đường "không chỉ có hoa hồng"

Video - cách đây 1 tuần

Tự chủ đại học là chặng đường đổi mới rất dài, "không chỉ có hoa hồng" mà còn nhiều chông gai, gian khổ, phía trước nhiều khó khăn.

Tác giả: BẢO LOAN